Samarbetspartners


E U R E K H A S  

S A M A R B E T S P A R T N E R S

E V E N T • F Ö R E L Ä S N I N G A R • S T U D I E H J Ä L P

ETT STORT TACK TILL AKAVIA, NORDEA OCH KPMG!

 

Eurekhas arbete är möjligt tack vare våra fantastiska samarbetspartners. Förutom ett ekonomiskt stöd så bidrar de även med utbildningar, föredrag och inspiration för oss och våra medlemmar.

 

 

© Copyright 2017. All Rights Reserved.

ADRESS

Linjegatan 12

30250 Halmstad

(T-huset, våning 2)

Under 2020 kommer vi lägga extra fokus på att kontinuerligt uppdatera dig med de allra senaste bilderna & händelserna på instagram!

 

Se till att följa oss - eurekhahh

och dela dina egna bilder under hashtagen eurekha20

LÄR KÄNNA OSS MER PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER!